Därför är Insatspåsen/Charkpåsen oumbärlig.

Oavsett om man är erfaren eller ny branschen så förstår man vikten av god livsmedelshygien. Inom livsmedelsproduktion är detta centralt för att uppfylla EG förordningarna & HACCP kraven som sätter konsumenternas säkerhet i fokus. Det primära ansvaret ligger hos livsmedelstillverkarna och vad är då viktigare än att skydda livsmedlet i Insatspåsar under hantering?

Vi har tagit fram en hel serie med insatspåsar/charkpåsar anpassade för dessa ändamål. Som standard är alla våra Charkpåsar anpassade för 15 & 30 kilos charklådor.

Behöver de vara extra kraftiga för att klara av grövre och tyngre livsmedel?  Kolla då in vår B3025KG

Ska de vara på Rulle för att lättare kunna hänga upp i trånga utrymmen? Då har vi B30KGRL & B15KGRL

Löspackade kan de också vara, då är det B15KG respektive B30KG som gäller, där du har större rullande kvantiteter.

Take your pick!

Fler Nyheter