Innovativ lösning för avfallshantering. Hygieniskt, kosntadseffektivt, anpassningsbart, tidseffektivt, miljövänligt och ergonomiskt.
Högkvalitativa och miljövänliga polyeten produkter från fryspåsar till avfallssäckar

Som ett led i vårt arbete med att ta fram miljövänliga hållbara produkter har vi lanserat Biostark-sortimentet.