Miljö

Vårt Miljöuppdrag

”Where sustainability matters” är vårt ledord på NPA Plast AB. Användningen av återvinningsbart och återvunnet material är oerhört viktig – utan att kompromissa med kvaliteten.

Det är detta som driver oss, att hjälpa människor förstå viktigheteten och värdet att sortera och återvinna sitt avfall.  Detta gäller även plastavfall.  Vi arbetar aktivt med kunder, konsumenter, personer i politisk ställning, miljöorganisationer att få gemensam vision gällande miljömål och utveckling, och för att på mest effektiva sätt minska förbrukning av jungfruligt oljebaserat råmaterial.

Vi engagerar oss i produktionstillverkning med låg vattenkonsumtion och låga koldioxidutsläpp.

Vi uppskattar att koldioxidutsläppen minskar med ca 2 kg och råoljekonsumtionen minskar med  1-liter genom tillverkning  av 1-kg färdig produkt i återvunnet material jämfört med tillverkning av 1 kg färdig produkt med jungfruligt råmaterial.

Alternativ till återvunnet polyeten material, anser vi och viktigt att kunna Erbjuda våra kunder, och har därför utvecklat serie av produkter med ex. Biologiskt nedbrytbart material , Polyeten framställt av sockerbetor etc

Våra Certifikat

MoC 9001_EN

Vi är certifierade enligt ISO 9001, det internationellt erkända kvalitetsstyrningssystemet. Detta hjälper oss att säkerställa kvaliteten på våra processer, förbättra vår verksamhet och bli mer motståndskraftig.

Vi använder även tredjepartscertifiering av SGS, som är världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag. Detta är erkänt som ett globalt riktmärke för kvalitet och integritet.

MoC 14001_EN

Vår ISO 14001-certifiering visar på vårt fokus på hållbarhet och är standarden för ett miljöhanteringssystem som fortlöpande syftar till att minimera negativ miljöpåverkan.

DIN CERTCO är ett av de ledande biobaserade produktcertifieringsorganen. Den här loggan visar på vårt engagemang för hållbara produkter och fortsatta utvecklingsinsatser på området.

Normpack hjälper företag att uppfylla kraven på material i kontakt med mat. Normpacks mål är att stärka konsumenternas förtroende för säkerheten för sådana material som kommer i kontakt med mat. Vi använder Normpack för att certifiera de av våra produkter som är avsedda för matkontakt.

FSC, Forest Stewardship Council, är en global ideell organisation som sätter upp normerna för vad som anses vara ansvarsfullt förvaltad skog, både miljömässigt och socialt.

VINCOTTE - S0668 - NPA Plast

OK Compost är den ledande certifieringsorganisationen för biologiskt nedbrytbara produkter och är känd för sina testmetoder.

REACH är en EU-förordning som införts för att bättre skydda miljön och människors hälsa från risker orsakade av kemikalier. REACH handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.