Om Oss

Vår Historia

Arne Lidbeck, (Fredriks far) var försäljningsagent för några av de stora internationella pappersbruken i årtionden, från början av 1940-talet. Han hade sitt kontor på 3e våningen på Kungsgatan 65 i Stockholm fram till 70 talet då han flyttade in till Ängbyplan i Bromma, tillsmans med att Fredrik kom in i bilden.

Fredrik Lidbeck följde samma fotspår med agenturen för pappersbruken och efter en enorm framgång grundade han 1971 bolaget ”NPA Nordiskt Papper AB”.

Verksamheten utvecklades, och Fredriks söner anslöt sig successivt efter de hade avslutat skolgång och sina utbildningar. Mats hakade på sent 90 tal, Lloyd och Ron i början av 2000 och slutligen Derik 2011.

I början av 2000 beslutade Lloyd och Ron att de ville starta ett nytt företag tillsammans. Efter noggrant övervägande av flera marknadsmöjligheter som presenterade sig, kom tiden för diversifiering. Det är här NPA Plast föddes och inrättades som sin egen affärsenhet. Tillverkning av polyetenpåsar och polyetenprodukter.

Kombinerat med aggressiv tillväxt, utveckling av företag, investeringar i de främsta maskinerna och ett nytt NPA Plast har hittat vad deras verkliga VARFÖR är – ”en passion för att rädda planeten genom att introducera och marknadsföra hållbara polyetenprodukter”.

NPA Plast har sina produktionsanläggningar i Polen och har också stora lager av ett stort antal produkter på flera platser runt om hela Europa för omedelbar leverans via europeiska nätverk.

2020 var ett märkligt år för alla pga Covid 19. Npa Plast AB med sin flexibilitet ställde om sina resurser och produktion för att tillverka och förse samhället med skyddsutrustning. Efterföljderna av Covid19 har orsakat att många sett över sina inköpskanaler och trenden har varit ”att köpa lokalt”. För att tillhandahålla dessa kunder har Npa Plast AB kraftigt investerat i produktionsanläggning i Ljungby, Sverige

Våra Varumärken

Varje varumärke har sin egen historia, tradition och specifika egenskaper. Men de delar en sak gemensamt: Var och en har skapats för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. 

Unikt med NPA plast

Som specialister på att tillhandahålla anpassade lösningar kan vi hjälpa dig genom hela processen. För att detta ska vara möjligt, har vi en 4-stegsprocess som vi fortsätter att utveckla tillsammans med dig.

Våra Kunder

Det här är vi

NPA har en konkurrensfördel med en stark, engagerad lojal kultur som baseras på förstahandsupplevelser och stora driftsmöjligheter. Den sista pusselbiten visar detta genom en preciserad varumärkesstrategi som styr de åtgärder och beslut vi tar.

Välgörenhetsstöd