Råmaterial - NPA Plast AB

Om NPA Plast AB

NPA Plast AB har verkat i polyetenbranschen sedan slutet av 90-talet.

Företaget växer för varje år och har samlat på oss en specialkunskap om polyetenprodukter som få konkurrenter kan matcha. Vårt breda produktsortiment finns i alla olika kvalitetssegment och kan anpassas helt efter era krav och specifika önskemål.

Med egen produktion kan vi korta ledtiderna från beställning till leverans samt hålla nere kostnaderna som mellanhänder innebär. Med egna lager både i Stockholm och Ljungby täcker vi efterfrågan och behov över hela landet.

Vi hjälper gärna till vid upphandlingar och kan specialanpassa vårt erbjudande så att det precis matchar de krav som varje enskild upphandling ställer.