NPA Plast och vår omvärld

Hållbart företagande är viktigt för oss på NPA Plast och vår ambition är att vi ska vara hållbara ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill dra vårt strå till stacken och ta ansvar för världen vi alla lever i. Vi vill helt enkelt kunna bidra till att alla kan leva välmående liv i samklang med naturens resurser. Därför stödjer vi ett antal organisationer som i sitt arbete ökar möjligheterna för en bättre värld för oss alla.

Vi jobbar med miljön i fokus – läs mer om vårt miljöarbete här!