Så hanterar vi Personuppgifter för din trygghet

NPA Plast AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Det är NPA Plast ABs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information NPA Plast AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter
NPA Plast AB, org.nr. 556976-8236 hanterar och äger personuppgifter och data som du lämnar till oss och har genom avtal med anslutna bolag säkerställt hantering av dina personuppgifter. NPA Plast AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Var lagras dina uppgifter? 
NPA Plast AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vem har tillgång till dina uppgifter”.

Vilka personuppgifter samlas in?
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, till exempel namn, epost, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter genom referenser och inhämtning av register med potentiella kunder. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• Kontakta dig
• Behandla dina beställningar samt betalning
• Besvara dina frågor via telefon eller via kundservice
• Analys och segmentering för riktade kampanjer
• Utskick av generell eller riktad marknadsföring via e-post, SMS och postalt
• Bjuda in till event/evenemang
• Kundundersökningar

Lagringstid
När du lämnar dina personuppgifter till NPA Plast AB ger du medgivande till NPA Plast AB att registrera och behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du har, när som helst, kostnadsfritt, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundservice; sales@npaplast.se. För att kunna hitta dina personuppgifter i alla våra databaser behöver vi namn, adress och telefonnummer.

Om du anser att de personuppgifter som NPA Plast AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundservice eller befintlig kontaktperson hos NPA Plast AB. NPA Plast AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till underleverantör för att utföra beställd tjänst samt för distribution av erbjudanden.

Hur skyddar vi din personliga information?
NPA Plast AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Kontakt
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du vår kundservice, sales@npaplast.se.