Värdegrund - NPA Plast AB

Vision & mission

Vision:

Att genom kontinuerlig investering i en effektiv produktion, bli Skandinaviens mest hållbara källa av polyetenprodukter med eller utan handtag.
Att vara polyetenmarknadens ”House of brands” – Den bredaste helhetsleverantören av ”brandade” påsar och folie.

Mission:

Att vara en rationell producent och helhetsleverantör av kundspecifika och ”brandade” polyetenpåsar och folie till grossister och kedjor.