Wrappy Strappy

Produkten är lätt att hantera och består av ett sträckbart polyetenband. Wrappy Strappy dras runt pallen utan motstånd och sitter sedan tätt och håller dina produkter på plats.
Finns även med anpassad längd och bredd.

Hämta vår nya katalog

Hämta produktdatablad-