LIVSMEDELSGODKÄNT SORTIMENT

Livsmedelsgodkänt sortiment av högsta standard i fint LDPE/HDPE-material

Certifierade enligt Normpack för livsmedelsanvändning.

Private Label

Med egen produktion kan vi producera mindre volymer av kundspecefika produkter. Det betyder att du kan välja storlek, tjocklek, färg, material, banderoll och kartong.

Kontakta Oss
Hämta vår nya katalog

Hämta produktdatablad-