Insatspåsar - löspackade eller på rulle

Blå insatspåsar för charklåda, kallas även charkpåsar. Tillverkning i nyproducerad livsmedelsklassad LDPE garanterar högsta standard.

Hämta vår nya katalog

Hämta produktdatablad-