Tubesac den Store

Big Guy är vår standard och mest populära storlek. Perfekt för alla typer av avfallshantering, från kök till livsmedelsproduktion, lager, industri, byggbransch, hotell och restaurang samt hälso- och sjukvård.

Hämta vår nya katalog

Hämta produktdatablad-