NPA Plast AB Oddzial w Polsce

Tillverkningsenhet - Polen

En mycket effektiv återvinning och produktion av polyetenplastpåsar, säckar och filmer, i främst återvunnet och del jungfru material. 

NPA Plast Polen är en del av NPA Gruppen AB som har olika producerande divisioner inom sitt område.

Vi verkar genom distributörer över hela Europa och även i många länder globalt. 

Med effektiva maskiner och låga omkostnader,  kan vi  producera och distribuera både små och stora volymer av polytenprodukter med hög konkurrens kraft.