Så väljer du den mest miljövänliga bärkassen

Det cirkulerar väldigt många teorier om vilken bärkasse som är mest miljövänlig. Här reder vi både ut missförstådda begrepp och konstaterar fakta. Det många missar är att bara jämföra produktens material men sanningen är den att flera olika aspekter spelar in på hur hållbar en papperskasse, plastkasse, bärkasse eller flergångskasse faktiskt är.

Nedan har vi gjort en objektiv guide till vad du ska tänkta på när du väljer kasse. Vi börjar med vilka olika varianter det finns. Ska det vara billiga bärkassar, bärkassar av plast? Bärkassar av tyg eller papperspåsar? Vita eller bruna papperspåsar?

Vilka typer av bärkassar finns det?

Bärkassar har tagits fram och utvecklats under flera år, därför finns det en uppsjö av varianter av bärkassar, här försöker vi i alla fall lista de vanligaste påsarna som finns ute på marknaden.

  • Pappersbärkassar – Pappersbärkassen har nyligen stigit i popularitet främst för att de tillverkas av förnyelsebart material, de är också nedbrytningsbara. Men trots att dessa är återvinningsbara kräver deras tillverkning väldigt mycket energi särskilt om de produceras i utlandet och även ska transporteras. Samtidigt har den begränsade återanvändningsmöjligheter och även återvinningen av pappersbärkassar kräver mycket energi.
  • Plastkasse av nyråvara – Bärkassar av polyeten (Plastkassar) baseras på råolja och bryts inte ned inom rimlig tid i naturen, däremot så är dessa väldigt energieffektiva i produktion & distribution samtidigt som man lyckats få ner mängden plast/kasse på senare år. Dessutom går det väldigt bra att återvinna plastkasse och i Sverige har vi ett förhållandevis bra återvinningssystem även om det kan bli bättre.
  • Plastkasse av återvunnet material –  Den vanligaste bärkassen i DVH (Detaljvaruhandeln) är numera plastkassen tillverkad i 100% återvunnet material. Återanvändningen av 1kg polyeten minskar koldioxidutsläppen med ungefär 2kg och därtill minskar man råoljeförbrukningen med 1l. Detta gör att denna bärkasse är ett mycket medvetet val och du utnyttjar 2-skalan på avfallstrappan. Problemet med denna typ av kasse är när den inte återvinns korrekt utan slängs i naturen, men används den flera gånger så utnyttjar man dess potential till fullo.
  • Bärkasse i Biomaterial – På senare år har utvecklingen av material i biologiskt nedbrytbara material kommit väldigt långt.  Nuförtiden använder man sig oftast av stärkelse från sockerbetor vilket även vår Biostark serie gått över till. Fördelarna här är att produkterna tillverkas av förnyelsebara råvaror och lämnar minimal påverkan i naturen eftersom produkterna är nedbrytbara. Dock så är det en energikrävande process att producera.
  • Flergångskasse Denna kasse som de flesta tror är mest miljövänlig kan variera i material. Vissa källor uppger att en bomullskasse behöver återanvändas 110-160 gånger innan den påverkar miljön mindre än en bärkasse av återvunnen PE. En flergångskasse tillverkad i polyester är dock ett bättre val då den inte kräver lika mycket energi vid produktionen än en bomullskasse.

Vilka aspekter påverkar miljövänligheten?

Som vi tidigare nämnt i viss mån är att flera aspekter påverkar ”miljövänligheten” hos en plastkasse. Den största och viktigaste anledningen som gör mest skillnad är kassens användbarhet eller flergångsbarhet. Det är här man verkligen kan spara in på miljön då du förebygger minst avfall & reproduktion. Materialet i sig spelar också in vilket vi redogjort ovan.

Man måste också tänkta på hur resurskrävande produktionen är av de olika typer av kassarna, för vissa varianter krävs det åtskilligt mycket mer energi för att producera samma mängd. Slutligen så bör man verkligen ta i beaktning hur distributionen av kassen ser ut då transporter i stor del kan påverka klimatavtrycket.

Vad säger lagen?

Då debatten gått het om bärkassar vare sig det är plastkassar eller papperskassar så undrar många hur lagstiftningen kring detta verkligen fungerar, kanske har även du hört ryktet om att plastkassar ska ”förbjudas”?

Regeringen beslutade om en förordning i slutet av 2016  med syfte att minska förbrukningen av plastkassar/plastbärkassar och följande mål har uppsatts:1

  • 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och
  • 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

Meningen med detta är just att minska förbrukningen och det är alltså inte ett förbud, men man har förhoppningen att konsumenters beteende ska förändras till att förstå nyttan med att använda plastbärkassen flera gånger. För oss som tillverkar bärkassar så har vi ansvar att rapportera in produktion till Naturvårdsverket.

Om du i din verksamhet tillhandahåller plastkassar till dina kunder så ska du enligt förordningen informera om:

– plastbärkassars miljöpåverkan

– fördelarna med att minska förbrukningen av plastbärkassar

– åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Det finns även undantag inom detta område och det är bärkassar som är tunnare än 0,015mm eller tillhandahålls som förpackningar för lösvikt eller för hygienskäl.

 

Källor:
  1. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/plastbarkassar/

Fler Nyheter